Disclaimer

 

 

De gegevens op deze site zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) juist is. Er kunnen daarom geen rechten ontleend worden aan op deze site verstrekte informatie.

 

Meer Talen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Meer Talen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

 

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en na duidelijke bronvermelding.

MeerTalen

HOME

 

Algemene Voorwaarden/ Disclaimer

©ArditezzaWebdesign